Skip to content

Återträffen till Venedig

foto Jonas Jörneberg

Minna Treutiger medverkar i Anna Odells och French Quarter Films långfilm Återträffen, som har blivit uttagen till årets filmfestival i Venedig, där den kommer att delta i kritikerveckan.

I Återträffen bjuder Anna Odell in oss till en klassåterträff 20 år efter att eleverna slutat grundskolan och gått skilda vägar. Feststämningen kommer dock av sig då gamla konflikter kommer fram till ytan, och sanningar ifrågasätts. En rannsakan av ledarskap och styrande hierarkier tar sin början och ger oss ett skakande samtidsdrama.

Läs mer på French quarter film